Her finder du oplevelserne

Kulturhistorisk værtshustur

Guidet tur rundt til Svendborgs skumle, charmerende, rørende, inspirerende og mondæne værtshuse. Få en drink, for egen regning, på et par stykker af dem og hør også historien om afhold

Guidet tur rundt til Svendborgs skumle, charmerende, rørende, inspirerende og mondæne værtshuse.

Svendborg var engang kendt som byen med flest værtshuse pr. indbygger. Karen er byens etnolog og guide. Hun er leveringsdygtig i en "kulturhistorisk værtshustur" hvor hun viser rundt i Svendborg og hvor der er besøg på charmerende, hyggelige, rørende, inspirerende, mondæne og skumle værtshuse.

Svendborgs værtshushistorie er historien om søfolkenes og havnearbejdernes og de kvæghandlendes beværtninger, om venstreorienterede musikværtshuse, konceptværtshuse og meget mere. Karen fortæller også om dengang afholdsbevægelsen førte en brav kamp mod umådeholdent drikkeri, og om tiden før værtshusdrift krævede licens og brændevin blev udskænket i købmandsgårdene. Der fortælles også et par dramatiske historier om dårlige betalere, vold og forargeligt samliv på værtshuse i Skattergade - taget fra politirapporterne fra omkring år 1900.

 

 

Svendborg, Sydfyn

Kulturhistorisk værtshustur
Rejsetips - Svendborg emmer af søfarts- og værftshistorie og Mærsk startede i byen
Meet the locals: Karen Elberg

Info om oplevelsen

Kulturhistorisk værtshustur