Her finder du oplevelserne

Rejsetips til Svendborg, Sydfyn

Svendborg - søfart og øhav

Allerede i 1500-tallet var Svendborg Fyns største søfartsby. I 1884, da Peter Mærsk Møller flytter til byen og begynder at gøde grunden til at starte et dampskibsselskab, er det provinsens 4. største havn, målt i tonnage endda den næststørste. Peter Mærsk Møllers og Anna Møllers bolig i Villa Anna på Høje Bøgevej bliver rederikontor for det, der i dag er verdens største containerskibsrederi - A.P. Møller Mærsk A/S. Rederiets første skib s/s Svendborg anløber Svendborg Havn, men hurtigt bliver skibene for store. Selv om rederiets største skibe er mere end tyve gange så stort som det første, er besætningerne ikke blevet større. Historien om Mærsks baggrund i Svendborg kan man få fortalt af en lokal etnolog på en guidet tur i byen.

 

Kysterne langs Svendborgsund har været tæt besat af værfter. I år 1900 stod 1.212 skibe opført i dansk skibsregister. 233 af dem var bygget på værfter langs Svendborgsund! Først var værfterne interimistiske - man byggede skibene på stranden hvor det passede sig - og senere blev værfterne mere stationære med beddinger og planhuse. Et rigtigt gammelt træskibsværft findes på Frederiksøen midt i Svendborg havn. Det drives og ejes stadig af familien der grundlagde det i 1867 - Ring-Andersen. Da træskibene blev fortrængt til fordel for stålskibe opstod Svendborg Skibsværft som blev byens største arbejdsplads, og hvis lukning i 1997 kunne mærkes i byen! Få en guide med om bord, når I kommer sejlende til Svendborg, og hør den fantastiske historie om Svendborg som søfarts- og værftsby. I kan også vælge at lade de maritime omgivelser være ramme om et event for jeres virksomhed.

 

To kilometer øst for Svendborg ligger Christiansminde - svendborgensernes lystskov, og forlystelsessted, gennem mere end 200 år og fra 1866 stærkt præget af den exentriske Weber-familie. Weberfamilien byggede store italiensk inspirerede villaer, anlagde parker, frugtplantager, mosteri og vinbryggeri og et skibsværft der udelukkende byggede smukke lyst- og kapsejladsfartøjer i træ. I Villa Tårnborg, den kendteste af Webervillaerne, har DGV-Galleri skiftende udstillinger. Få en guidet tur rundt i Christiansminde og kom med ind af havedøren til Villa Tårnborg, hvor I kan få det smukke nyrestaurerede hus og galleriets udstilling at se indefra. Klik her for at få mere at vide.

 

Det siges, at det er digterne og søfolkene, der lukker og slukker på værtshusene, og Svendborg var i en årrække også den danske by med flest værtshuse pr. indbygger. Ikke mindst Frederiksgade og Klosterplads er og har været præget af mange beværtninger - her lå nemlig tillige Kvægtorvet, som skabte et vældigt leben - og behov for steder, hvor man kunne drikke lidkøb. Så søfart, havneindustri og kvæghandel hører sammen med historien om Svendborgs værtshuse. Den del af byens historie kan man opleve på Kulturhistorisk værtshustur, hvor I også besøger et par af byens gode stamværtshuse.